martes, 29 de marzo de 2016

CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE ALIMENTOS E CONTOS PARA AS NENAS E NENOS REFUXIADOS EN LESBOS.


Como xa sabedes a nosa sección dos mércores titúlase "Sabedes que...? e sempre a dedicamos a temas do noso interés, curiosidades, a nosa contorna...
Nesta ocasión o tema, como xa veredes é, non só do noso interés senón do interés de todos os cidadáns do mundo.

Unha das maiores lacras da nosa historia son as guerras. Os motivos polos que os seres humanos acabamos provocando conflitos que só levan á morte inxusta de moitas persoas e a destrución de países enteiros, por desgraza, ten que ver, case sempre, con decisións equivocadas e con países dirixidos por dictadores. 
Só cando somos capaces de vivir en democracia, en liberdade; respectando as opinións, as ideas, as relixións, aínda que sexan diferentes as nosas, das outras persoas; poderemos vivir en paz.

Neste momento no mundo hai moitos países que están en guerra, cando esto acontece case sempre é a poboación civil a que carga coas peores consecuencias. E dentro desa población son os nenos e nenas os máis perxudicados.

O pobo Sirio é un destes paises. Familias enteiras tiveron que abandonar o seu fogar, o seu país. Agora están en campos de refuxiados e precisan a nosa axuda. Por iso desde o colexio imos a facer unha Campaña de recollida de alimentos e contos. 
Os alimentos porque é a primeira necesidade de todo ser humano. Os contos porque igual que alimentamos o corpo, tamén necesitamos alimentar a nosa mente.
Para estes nenos e nenas, que non teñen nada, un conto pode ser un motivo de alegría e de axuda para, durante un anaco de tempo, esquecer a inxusta situación na que están vivido. Por iso, precisan a nosa axuda e desde o colexio contamos con tos@s vós.

Aquí podedes ver algunhas imáxenes dos Campos de refuxiados. Estas fotografías sacounas Laura Lizancos Mora, unha amiga que o deixou todo para ir a axudar a estas familias e que teremos a honra de coñecela o vindeiro venres.

Un campo de refuxiados visto desde o aire.Facendo cola para poder coller algún alimentoUn ovo cocido e un vaso de leite.Alimentos que van chegando desde moitas partes do mundo.


Roupa.Afortunadamente a moitas persoas que deciden deixar a súa vida, para axudalos.


Nen@s no campo de refuxiados.


Un can é un motivo de alegría. Sempre o son. Só con cariño o canciño xa non quere marchar.

Laura Lizancos no campo de refuxiados, sempre cun sorriso.

Como ya sabéis nuestra sección de los miércoles se titula "Sabéis que...? y siempre la dedicamos a temas de nuestro interés, curiosidades, nuestro entorno...
En esta ocasión el tema, como ya veréis es, no sólo de nuestro interés sino del interés de todos los ciudadanos del mundo.

Una de las mayores lacras de nuestra historia son las guerras. Los motivos por los que los seres humanos acabamos provocando conflictos que sólo llevan a la muerte injusta de muchas personas y la destrucción de países enteros, por desgracia, tiene que ver, casi siempre, con decisiones equivocadas y con países dirigidos por dictadores. 
Sólo cuando somos capaces de vivir en democracia, en libertad; respetando las opiniones, las ideas, las religiones, aunque sean diferentes las nuestras, de las otras personas; podremos vivir en paz.

En este momento en el mundo hay muchos países que están en guerra, cuando esto acontece casi siempre es la población civil a que carga con las peores consecuencias. Y dentro de esa población son los niños y niñas los más perxudicados.

El pueblo Sirio es uno de estos paises. Familias enteras tuvieron que abandonar su hogar, su país. Ahora están en campos de refugiados y precisan nuestra ayuda. Por eso desde el colegio vamos a hacer una Campaña de recogida de alimentos y cuentos. 
Los alimentos porque es la primera necesidad de todo ser humano. Los cuentos porque igual que alimentamos el cuerpo, también necesitamos alimentar nuestra mente.
Para estos niños y niñas, que no tienen nada, un cuento puede ser un motivo de alegría y de ayuda para, durante un trozo de tiempo, olvidar la injusta situación en la que están vivido. Por eso, precisan nuestra ayuda y desde el colegio contamos con tos@s vosotros.

Aquí podéis ver algunas imáxenes de los Campos de refugiados. Estas fotografías las sacó Laura Lizancos Mora, una amiga que lo dejó todo para ir a ayudar la estas familias y que tendremos el honor de conocerla el próximo viernes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario