martes, 23 de febreiro de 2016

SABEDES QUE ...

Seguimos  coñecendo Galicia, e hoxe ímos moi cerquiña, ao noso fermoso faro a "Torre de Hércules"Aínda que non é o faro máis alto, si é o único romano que segue en activo,... E iso non é moco de pavo. Por iso os coruñeses pelexamos tanto para que o declarasen Patrimonio da Humanidade, e por iso é o símbolo da cidade.
Moi preto pode verse a estatua de Breogán (segundo a mitoloxía o pai do pobo galego... Galicia... “fogar de Breogán” di a letra do noso himno). Segundo a lenda, o fillo de Breogán divisou desde aí as costas de Irlanda, así que Breogán mandou construír unha torre para que os mariñeiros tivesen unha guía que os trouxese de volta.

 


Outra lenda di que Hércules chegou en barco á península para vencer ao xigante Gerión (que tiña atemorizada á poboación e obrigábaa a entregarlle aos seus fillos). Cortoulle a cabeza e enterrouna no lugar onde hoxe está a torre que leva o seu nome
Como vedes, o noso faro está  rodeado de lendas, pero o máis importante é, que pase ou que pase o sempre está a guiar aos mariñeiros. Aínda que as ondas do mar cheguen a medir 10 metros.


Seguimos  conociendo Galicia, y hoy nos vamos muy cerquita, a nuestro hermoso faro la "Torre de Hércules"
Aunque no es el faro más alto, sí es el único romano que sigue en activo,... Y eso no es moco de pavo. Por eso los coruñeses peleamos tanto para que lo declararan Patrimonio de la Humanidad, y por eso es el símbolo de la ciudad.

Muy cerca puede verse la estatua de Breogán (según la mitología el padre del pueblo gallego... Galicia... hogar de Breogán, dice la letra de nuestro himno). Según la leyenda, el hijo de Breogán divisó desde ahí las costas de Irlanda, así que Breogán mandó construir una torre para que los marineros tuvieran una guía que los trajera de vuelta.

Otra leyenda dice que Hércules llegó en barco a la península para vencer al gigante Gerión (que tenía atemorizada a la población y la obligaba a entregarle a sus hijos). Le cortó la cabeza y la enterró en el lugar donde hoy está la torre que lleva su nombre


Como veis, nuestro faro está  rodeado de leyendas, pero el más importante es, que pase lo que pase,  siempre está guiando a los marineros. Aunque las olas del mar lleguen a medir 10 metros.
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario